Výroba těsnění
Malosériová výroba z plošných materiálů

Více v archivuEDM Technologie

| 27.01.2012 | 3364


Máme nový přírůstek v našem strojovém parku. Elektroerozivní řezačka EIR002B. Pro elektroerozivní řezání materiálů do maximálních rozměrů 200x200x70mm. 


EDM (Electrical Discharge Machining, obrábění elektrickým výbojem) je proces elektrojiskrového obrábění, jenž k odstranění materiálu z obrobku používá sérii elektrických výbojů (jisker). Metoda EDM je klíčovou technologií ve výrobě prvotřídních forem a lisovacích nástrojů pro sériovou výrobu plastových, skleněných či kovových součástí. Metoda EDM se však s úspěchem používá pro přímé obrábění tvarově složitých a přesných součástí. Celkem existují dva typy obrábění EDM: řezání drátem a hloubení.

 
Omílání nerezových dílů do vysokého lesku

na odstředivých a vibračních zařízeních